Klassisk musikk og kjennetegn på denne sjangeren

Klassisk musikk er en bred betegnelse på kunstmusikk som oppstod i Vesten fra omtrent 1000-tallet og frem til idag. Europeisk klassisk musikk har blitt synonymt med klassisk og seriøs musikk som skiller seg fra andre musikksjangere, som for eksempel jazz og pop-musikk blant annet.

Ulike definisjoner av begrepet Klassisk Musikk

1.Klassisk refererer til storhetstiden for Hellas og Roma. På grunn av dette kan derfor klassisk musikk bety musikk som på en eller annen måte har fått sine ideer og innflytelse fra denne perioden med et rolig og elegant uttrykk.

2. Klassisk musikk kan også bety musikken som ble skapt under Wienerklassisismen på 1700-tallet.

3. Man kan også tolke Klassisk Musikk dithen at det gjelder all kunstmusikk i tillegg til den tradisjonelle kunstmusikken i Japan og India.

4. Videre så kan Klassisk Musikk favne mye bredere og bety hele kunstmusikken som er skapt i verden fra tidlig barokk på 1700-tallet og helt frem til dagens kunstmusikk som er laget i nåtiden.

5. Annen bruk av selve ordet Klassisk kan tolkes som noe som har en særlig verdi og en spesielt god kvalitet. Dette gjelder også særlig om noe en regner som en gullalder innen musikk som bandet «The Beatles» for å nevne noe. Denne musikken er skapt for å overleve sin egen tid.

6. Klassisk kan også betegne noe som er typisk På denne måten får også sjangeren Klassisk musikk en helt ny betydning. Betydningen den vil få av dette er et stykke musikk som er typisk innen sin egen sjanger. Med dette kan vi også si at alle stilarter innen musikk har sin «Klassiske musikk».

7. Ordet Klassisk kan også brukes på andre måter og i andre sammenhenger. Et eksempel på dette er Klassisk gitar om en gitar med nylonstrenger og «Klassisk piano» om tradisjonelt piano.