Hip- hop innenfor populærmusikken

Hip- Hop oppstod i New York Denne stilarten er en annen populærmusikalsk sjanger som lenge har vært meget populær. Denne musikksjangeren består av fire elementer som alle griper inn i hverandre. Disse elementene er rapping, DJ-kunsten,grafitti og breakdance.

Denne megapopulære stilarten innen musikksjangeren oppstod i New York på 1970-tallet og den bydelen som influerte denne stilarten aller best var bydelen Bronx. Siden den tiden som Hip- Hop oppstod er den blitt en del av en populærkultur som strekker seg over hele verden og helt siden slutten av 1990-tallet så har Hip Hop også vært en veldig populær del av ungdomskulturen her i Norge. Her har den hatt stor innvirkning på dans,språk og mote.

I Hip Hopens spede begynnelse var det først og fremst Breakdance og grafittimaling som var den uttrykksformen av Hip Hop som var mest populær men senere kom en helomvending mot selve Rapmusikken og da ble denne delen av sjangeren den mest populære og aller mest utbredte her.

På denne måten kan vi også si at Hip Hop både er en egen musikksjanger men i tillegg til dette så er den også en populærmusikalsk stil og en del av den urbane subkulturen rundt om i verden.