Et lite stykke musikkhistorie fra Italia

Musikk spiller en utrolig vesentlig rolle i Italia.Italienske komponister har vært veldig sentrale gjennom hele kunstmusikkens historie. Her finner vi mange store Italienske komponister som har vært kjempeviktig for selve Operaens historie og dens utvikling. I tillegg til dette så har Italia også et rikt jazzmiljø og en stor folkemusikktradisjon å vise til som land.

Italiensk Folkemusikk og Kunstmusikken her

En stor variasjon og rikdom er stikkord i den Italienske Folkemusikken. Det som er tydelig er det klare skillet mellom tradisjonen i sør og tradisjonen i nord som også har likheter med kulturen i Middelhavsområdet og områdene rundt. Vanlige instrumenter som ofte blir brukt er blant andre fløyte og munnharpe Det som mange ikke har kjennskap til er også slektskapet med Spanske og Nordafrikanske stilarter. I godt over tusen år nå har Italia sittet på tronen og hatt den ledende posisjonen i den Europeiske Kunstmusikken. Kirkemusikken utviklet seg gradvis og fikk så betegnelsen Gregoriansk sang og denne ble kalt opp etter pave Gregor den Store som levde i 600-tallets Italia. I sen-middelalderen så ble denne stilarten innen sang godt kjent i hele Europa.

Så kom endelig Operaen. Dette skjedde i Firenze med skikkelser som Jacopo Peri og Giulio Caccini.