Den Estiske sangfestivalen

Den Estiske sangfestivalen blir arrangert i Tallinn som er hovedstaden i Estland. Her blir den arrangert hvert femte år. Året 1869 ble denne populære sangfestivalen holdt for aller første gang og denne festivalen er det store nasjonale og kulturelle ankerfestet blant det Estiske folket.

Året 2003 kom denne sangfestivalen på UNESCOS liste for store mesterverker i muntlig kulturarv. Hele det Estiske folket var under store deler av det 19 århundre underlagt det Russiske keiserdømmet og Estiske bønder ble styrt av en Tysk overklasse. Mannen som foreslo å skape en nasjonal sangfestival var Johann Valdemar Jannsen. Det var herlig for det Estiske folket å skape noe som var helt deres eget etter å endelig befri seg fra det Russiske keiserdømmet og den Tyske overklassen og 50 år etter at Estland ble erklært som et fritt land fant den aller første Estiske sangfestivalen sted i byen Tartu i 1869. Jannsen insisterte i denne sammenhengen på at det bare skulle være mannskor tilstede på sangfestivalen for å fremføre ulike sanger. Dessverre så var det på denne sangfestivalen bare to av sangene som ble fremført som var Estiske og dette var altså “Mu isamaa on minu arm” og “Sind surmani” av Aleksander Kunileid.